Jak marketingu při spuštění aplikace Alfred pomohla nová energie z výzkumů

Někdo dělá launch nové značky tak, že od stolu navrhne kreativy, zaplatí reklamu, pošle tiskovku a hotovo. Když nás oslovili odborníci na fotovoltaiku ze SOLSOLu, že chtějí spustit novou aplikaci pro domácí elektrárny, věděli jsme, že to půjde udělat mnohem, mnohem lépe. A že to i ve zkráceném termínu, který jsme na to dostali, zvládneme bez zkratek.

Čtení na 10 minut

Co je Alfred a jak se chystal vstoupit na trh

Napřed žádný Alfred nebyl. Byla jen společnost SOLSOL, jeden z nejrychleji rostoucích prodejců  fotovoltaiky v Evropě. A její nápad na novou aplikaci. Beze jména, bez identity, bez jasně definovaných cílových skupin, bez domyšlených funkcí.

Chtěli jsme na trh uvést novou aplikaci pro instalační firmy a majitele solárních elektráren, aby mohl potenciál obnovitelných zdrojů energie využívat naplno každý. Věděli jsme, že to není jen o technickém pohledu, ale i o celkovém designu, UX a marketingové strategii. Proto jsme si vybrali agenturu Proof & Reason, která se zaměřuje na celkovou zákaznickou zkušenost a dokáže k problematice přistoupit z více úhlů pohledu.

Michal Hrabí

Michal Hrabí

COO, SOLSOL

„Využívat potenciál naplno“ znamenalo především řídit toky energií tak, aby majitelé neprodělávali, když je elektřiny na trhu hodně. Zároveň chtěl ale SOLSOL oslovit i firmy, které elektrárny instalují a dohlížejí na ně. Ty zase potřebují hlavně přehled o technických věcech. Ve výsledku tak vznikaly v podstatě dvě aplikace pod jednou hlavičkou.


A z té se měl stát Alfred. Chytré a zdravé řízení pro fotovoltaické elektrárny.


Hned nám bylo jasné, že abychom takhle komplexní věc správně spustili na trh, jenom komunikační strategie stačit nebude.

Proč to chtělo víc než jen komunikační kampaň

Než jsme mohli začít vymýšlet, jak aplikaci prodat, bylo potřeba ji domyslet – aby se prodávala lépe. Dohodli jsme se, že si napřed potřebujeme ujasnit cílové skupiny, pochopit potřeby a obavy zákazníků, a zjistit, co dělají ostatní řešení na trhu špatně.


Z marketingových konzultací se tak stal výzkum zákazníků a analýza konkurence. Teprve pak mohla přijít příprava strategie značky, vizuální identita a tvorba landing page. Takže i když jsme byli pod časovým tlakem, bylo jasné, že bez hlubšího vhledu to nepůjde.

Alfred

Nová energie z výzkumů a analýzy konkurence

Protože měl Alfred obsluhovat majitele fotovoltaických elektráren, kterých je přes 160 000, udělali jsme si široký, kvantitativní výzkum. Ale museli jsme se pustit i do hlubších, kvalitativních rozhovorů s odborníky z instalačních firem, protože ti od aplikace potřebovali zase něco úplně jiného. A bylo jasné, že jenom když se nám povede mezi nároky obou skupin najít ten správný průnik, může být Alfred výhodný pro všechny.


Což bylo pro jeho úspěšné spuštění zásadní.


Výsledky?

 • Uživatele logicky nejvíc zajímá úspora energií.
 • Chtěli by mít jistotu, že elektrárna běží nejlépe, jak může a baterie vydrží co nejdéle.
 • Právě zdraví elektrárny a životnost baterie jsou věci, které konkurence často přehlíží.
 • Navíc jsou její řešení pro běžného uživatele často složitá. Na ovládání i na pochopení.
 • Instalační firmy by zase nejvíc ocenily data v reálném čase a chytřejší notifikace.

Kdybychom výzkumy přeskočili, nikdy bychom nevěděli, jak následující komunikaci zacílit a na které funkce se soustředit. Takhle jsme měli jasno: hledáme něco jednoduchého, co ukazuje věci chytře v reálném čase a pomůže lidem skvěle optimalizovat spotřebu energie. Třeba i díky lepšímu sledování zdraví baterky.

Od teorie k testování: UX dohledového centra

U části aplikace pro majitele elektráren jsme výsledky z výzkumů použili hlavně pro go-to-market strategii a úspěšný start Alfreda na trhu. V části pro instalační firmy jsme je naopak využili naplno, abychom dodali budoucím klientům Alfreda co nejlepší uživatelskou zkušenost. Postupně jsme i díky nim navrhli plnohodnotné dohledové centrum, které dokáže sledovat stav elektrárny mnohem chytřeji.

Firmy, které používají běžný dohledový software, jsou zahlcené banálními notifikacemi. Mezi desetitisíci zpráv se pak snadno ztratí 2 % těch opravdu závažných věcí, kterým se musí věnovat rychle. A to umí dohledové centrum řešit.

Jan Junek

Jan Junek

Lead Designer v Proof & Reason

Díky iterativnímu testování, při kterém jsme prototyp aplikace několikrát vylepšovali a pokaždé procházeli přímo s budoucími uživateli, jsme přidali ještě systém řízení úkolů. Takže na ťuknutí v aplikaci se dá třeba oprava střídače přiřadit konkrétnímu technikovi, který zrovna sedí na střídačce.

Pak jsme mohli začít vymýšlet, jak tohle všechno synergicky využít při spouštění Alfreda na trh.

Nastavení značky, která má šťávu

Díky výzkumu a testování už jsme věděli, na čem bude Alfred stát.

 • Jeho vize? Svět, kde jsou všechny zdroje obnovitelné energie chytré.
 • Jak jí dosáhne? Pomůže díky chytrému řízení každému využít obnovitelné zdroje naplno.

Aby šel za tímhle závazkem k inovacím a udržitelnosti pevným krokem, sedli jsme společně s klientem nad výsledky výzkumů. 

Žádoucí asociace
Bezpečný
Hřejivý
Snadný na používání
Klidný
Jasný
Srozumitelný
Eko
Lidský
Optimistický
„Inviting“
Zdravý
Nežádoucí asociace
Zahlcující
Složitý
Přetechnizovaný
Matoucí
Arogantní
Nesrozumitelný
Nedůvěryhodný
Chladný
Odpuzující
Syntéza vizuální identity, výtah asociace značky – žádoucí vs. nežádoucí

Nakonec jsme se dohodli na 4 hodnotách, ze kterých Alfred neuhne. Unikátní hodnotová nabídka byla na světě.

 1. Srozumitelnost a jednoduchost. Alfred musí umět posloužit opravdu každému.
 2. Péče o zdraví elektrárny. Alfred dává jistotu, že elektrárna funguje nejlépe, jak to jde.
 3. Důvěra a stabilita. Za Alfredem stojí firma, které lidi věří. Je transparentní a otevřený.
 4. Odpovědnost a udržitelnost. Alfred pomáhá ušetřit, ale i žít odpovědněji vůči planetě.

Co to dohromady znamená? Uživatelé díky Alfredovi vědí, že jejich elektrárna je zdravá, efektivní a oni se nemusí starat o nic, o co se starat nechtějí. Instalační firmy zase mají všechny notifikace a data na jednom místě v reálném čase, dozvědí se hned o kritických chybách a přímo v aplikaci vyřeší, co se dá.


Nikdo jiný na trhu o sobě tohle říct nemůže.

I díky práci, kterou na Alfredu odvedl tým z Proof & Reason jsme teď jediní, s kým máte jistotu, že je elektrárna správně nastavená, funguje optimálně a nikdo ani nic ji nepřetěžuje. Takže vám vydrží podstatně déle.

Michal Hrabí

Michal Hrabí

COO, SOLSOL

Jméno musí padnout jako oblek

A proč vlastně Alfred? S celým balíkem hodnot, vizí, misí a výsledky výzkumů jsme přišli za předním brandovým konzultantem Karlem Novotným, který během pár dní dokázal vymyslet to pravé jméno. Jméno, které vyjadřuje všechno, co jsme o značce chtěli jedním slovem říct.

 • Alfred je lidský, ale smyslem jeho existence je pomáhat.
 • Alfred stojí stranou, ale jakmile je to potřeba, zakročí.
 • Je inteligentní a samostatný. Ale vždycky na vaší straně.
 • Svého Alfreda má i Batman. To chcete.

Bylo jasné, že Alfred potřebuje vlastní tvář. Maskota. Z výzkumů navíc vyplývalo, že většina konkurence nic takového nemá a bude to nejen cesta, jak Alfreda přiblížit lidem, ale i jak ho na trhu skvěle odlišit.

Slide z prezentace vizuální identity pro klienta – cíle pro maskota

A ještě jsme museli Alfredovi dát důstojný kabát.


Pečlivou analýzou konkurence a trendů na trhu jsme našli cestu, kterou se rozhodně nevydávat. Sterilních a technicistních energetických značek už bylo kolem dost, stejně jako recyklované zeleně.

Slide z prezentace vizuální identity pro klienta – porovnání s konkurencí

Naštěstí je Alfred uvnitř úplně jiný, takže může být jiný i navenek.


I tady nám pomohly výzkumy. Ukázalo se totiž, že na trhu se sluneční energií jen 3 společnosti používají žlutou barvu. Navíc jako doplňkovou. Pro Alfreda tak byla žlutá jasná volba. Je skvěle vidět, krásně souvisí s jádrem jeho podnikání a ještě si díky ní Alfreda rozhodně s nikým na trhu nespletete.


Přidali jsme neméně výraznou indigovou, kterou konkurence nepožívá vůbec. Pro zvýraznění. A aby byl Alfredův bleskový motýlek vidět na první pohled.

Při vytváření vizuální identity Alfreda jsme na jedné pomyslné paletě míchali výzkum, kreativní návrhy i strategické plánování. I přes vysoký tlak a pracovní tempo jsme dokázali Alfreda obléknout tak, aby byl jedinečný a jednoznačně rozpoznatelný, ale hlavně aby nosil poselství značky a její hodnoty.

Michal Sobel

Michal Sobel

Designer v Proof & Reason

Šťastnou cestu, Alfrede!

A dál? Ještě landing page, kterou jsme díky poctivě odpracované strategii mohli jednoduše zapnout.

Na osvědčeném, daty podloženém frameworku The six-point punch. A s novou vizuální identitou. Alfreda nepřehlédnete, poznáte ho na první pohled a působí solidně i přátelsky zároveň.


A tady naše práce na spuštění značky skončila. Alfreda jsme předali do rukou agentury Kaleidoo, která má na starost dlouhodobou komunikaci. Do vínku od nás dostal analýzu trhu, kvalitativní i kvantitativní výzkum zákazníků, pečlivě definovanou značku včetně hodnot a marketingovou strategii.


Byly to měsíce intenzivní práce s vysokým napětím, na kterou by bez přesčasů a naprostého soustředění celého týmu byl potřeba nejméně dvojnásobek času. Pomáhali jsme totiž i vybrat akviziční kanály, nastavit cenotvorbu a vyřešit desítky dalších drobných věcí, které se do case study nevejdou. Ale výsledky podle nás stojí za to.


Dál vylepšujeme CX dohledového centra pro instalační firmy. A na zbytek Alfreda už jen dohlížíme z dálky. Přejeme mu hodně energie do další služby. Věříme, že od nás dostal do začátků ta nejlepší doporučení.

Výzkum a analýza

Díky pečlivému výzkumu zákazníků a analýze konkurence jsme dokázali v krátkém čase připravit silnou strategii založenou unikátních hodnotách a výrazné vizuální identitě.

Definování značky

Pomohli jsme Alfredovi najít tvář a hlas. Na základě dat z výzkumů a spolupráce s dalšími odborníky se aplikace pěkně vybarvila: do správných odstínů, ale i správných hodnot.

Marketingová strategie

I pod tlakem jsme dodali všechno od akvizičních kanálů přes cenotvorbu až po hodnoty a USP. A s přesahem do produktu: díky testování Alfred nabízí funkce, které konkurence nemá.

Výkonnostní landing page

S novou identitou jsme postavili landing page, která dokáže jednoduše oslovit nové zákazníky a prodat hlavní výhody Alfreda na první pohled.

Přes 20 let praktických zkušeností v 1 nabité hodině, která posune váš projekt

Nechcete na nic čekat? Volejte +420 604 122 182,
pište na e-mail tomas.izak@proofreason.com

Ing. Tomáš Izák

CEO