Všechny články

Robin Janásek

21. 9. 20224 min čtení

Obsah

SpolupráceByznys

Klientům pomáháme růst. Rozvíjíme web i celý byznys

Robin Janásek

4 min čtení

21. 9. 2022

Předáním hotového webu spolupráce s námi nekončí, spíš začíná. Projekty dále rozvíjíme, weby optimalizujeme a zlepšujeme. Spolupráci ale neomezujeme jen na web, s klienty budujeme dlouhodobé partnerství a rádi pomůžeme s interními procesy i celým byznysem. Navíc s nimi sdílíme své know how, aby dílčí úkoly zvládli sami. Přečtěte si, co vás při dlouhodobé spolupráci s námi čeká.

To nejdůležitější z článku:

  • Spolupráci s vámi zakládáme místo vztahu dodavatel–klient na vzájemném partnerství.
  • Naším cílem je vám předat i část know‑how, které využijete i ve své další práci.
  • Díky takto postavené spolupráci v dlouhodobém horizontu ušetříte, ale také se lépe poznáme. Budeme vám tak moct dodávat co nejlepší řešení – nejen pro váš web, ale i celý byznys.

Spolupráce, která má smysl a rozvíjí váš byznys

Ať už je dlouhodobá spolupráce zakotvena v projektu od začátku, nebo postupně vykrystalizuje, hotový web vám, našim klientům, obvykle předáme s plánem další optimalizace a kontinuálního rozvoje.

Počítáme i s tím, že vy sami budete přicházet s dalšími požadavky, například na pokročilejší segmentaci zákazníků, na pomoc se vstupem na nový trh nebo oslovením nové cílové skupiny.

„Optimalizace a rozvoj webu je nikdy nekončící proces. Vždy ale dbáme na to, aby šlo o smysluplnou práci, která klientovi reálně pomůže.“

Budujeme s vámi partnerství

Naším cílem je, aby dlouhodobé vztahy s vámi nezůstávaly jen na úrovni dodavatel–klient. Usilujeme o partnerství. To znamená, že své služby nejen poskytujeme, ale zároveň vás vzděláváme a učíme, abyste dílčí úkoly zvládali sami.

Samozřejmě v tomhle režimu spolupráce nefunguje hned od startu. Partnerství vyžaduje vysokou míru důvěry, která se buduje postupně. U klientů, kde je spolupráce nejužší a míra zapojení nejvyšší, však dlouhodobě přinášíme největší přidanou hodnotu a práce je řádově efektivnější.

Proč své know⁠-⁠how předáváme dál?

Někdy to bývá proto, že zájem o hlubší pochopení našich postupů a metod projevíte sami, chcete se je naučit a lépe porozumět výstupům. Získané know⁠-⁠how pak můžete dále využít v dalších oblastech svého byznysu. Buď další možnosti využití odhalíte sami, nebo vám poradíme, kde a jak můžete metodu využít. Naučíme vás postup a průběžně jej s vámi budeme konzultovat.

Jindy může za předáním know⁠-⁠how stát spíš pragmatické rozhodnutí kvůli omezenému rozpočtu. U dlouhodobějších projektů se vám může vyplatit, když vás naučíme například metodu hloubkových rozhovorů a v dalších částech projektu už je budete provádět sami. My pak intenzivněji vstupujeme až do vyhodnocování a syntézy, ze které vyplývají konkrétní řešení.

V dlouhodobém horizontu tak ušetříte. Naopak u jednorázového testování tohle příliš neplatí, protože jedním kolem testování strávíme stejné množství času, které potřebujeme na úvodní zaškolení a stínování. Přesto pro vás může být zajímavé know‑how do svého týmu získat i v tomto případě.

Naučíme vás vést uživatelské výzkumy

Svým partnerům nejčastěji předáváme výzkumné know‑how. Kvalita výstupů tím rozhodně netrpí – delegujeme na vás jen ty úkoly, u kterých jsme si jistí, že je zvládnete a že je dokážeme kvalitně předat. Nedochází tak ke zkreslení a nepřesnosti dat.

Například při školení, jak vést už zmíněné hloubkové rozhovory, postupujeme takto:

  • nejdříve vás důkladně proškolíme a naučíme vás metody vedení rozhovoru,
  • následně první rozhovory vedeme my, abyte mohli sledovat naši práci a doplňovat si poznámky ze školení,
  • poté rozhovory pod naší supervizí povedete vy,
  • a nakonec je provádíte sami – s naší konzultací i kontrolou, že vše probíhá, jak má.

Takto jsme zaučovali například Top⁠-⁠obaly.cz.

„S Proof & Reason jsme si nejdříve na úvodním setkání ukázali, jak výzkumné rozhovory vést, jak tvořit strukturu otázek nebo na co si dát pozor, aby nedošlo ke zkreslení odpovědí od respondenta. V průběhu samotných rozhovorů jsme si pak osvojili i způsob uvažování nad otázkami tak, abychom z rozhovorů vytěžili maximum kvalitních informací.“

Vzděláváme a budujeme váš tým

Při předávání know‑how vycházíme z toho, jaké odborníky máte v týmu k dispozici. Pokud jde o designery, můžeme jim předat část exekutivy v designu. Pokud jsou to copywriteři, pomáháme jim například pochopit specifické zásady tvorby obsahu pro naše webové řešení, aby fungovalo co nejlépe.

Například pro Dům zahraniční spolupráce jsme zpracovávali dokument se zásadami pro tvorbu obsahu a udržení jeho konzistence v rámci webu. V návaznosti na to jsme jim dávali zpětnou vazbu na vytvářený obsah, aby si zásady osahali v praxi.

A pokud odborníka nemáte a hledáte ho, pomůžeme vám specifikovat kritéria pro výběr a poradíme, na co si při náboru dát pozor. Následně můžeme pomoct i s profesním rozvojem nového pracovníka.

Optimalizujeme web, ale také interní procesy

V dlouhodobém partnerství čím dál lépe vidíme i do dalších oblastí vašeho podnikání. I když se soustředíme primárně na web, v návaznosti na jeho úpravy doporučujeme také například optimalizaci interních procesů.

„Netvoříme ve vzduchoprázdnu, ale v kontextu celé služby. A čím déle s vámi spolupracujeme, tím více vám pomůžeme nejen na webu, ale s byznysem celkově.“

Potřeba úprav procesů i jiných částí byznysu často vyplyne právě ze změn na webu v návaznosti na testování použitelnosti. Například si při vytváření webu všimneme, že vyskladňování a expedice objednávky by šla dělat rychleji. Nebo nám problém s logistikou vyplyne z výzkumů a názorů uživatelů, z jejichž pohledu proces nefunguje správně.

Požadavky od uživatelů vám předáme rovnou s možnostmi a návrhy, jak procesy upravit. Při návrhu webového řešení vždy přemýšlíme nad celou službou a nad tím, jak může fungovat ještě lépe. Věnujeme se například vylepšování uživatelské zkušenosti při nákupu nebo používání webu. Hledáme také způsoby, jak snížit zátěž vašeho interního týmu.

Pro S⁠-⁠Power jsme takto zpracovávali optimalizaci celé cesty zákazníka (customer journey). Díky tomu jsme mohli web upravit v kontextu celé služby a zároveň doporučit i změny v marketingu a některých částech služby, ke kterým bychom se jinak nedostali.

Ukázka z mapy zákaznické cesty (customer journey) pro S-Power.

Co nám vzájemně dlouhodobé partnerství přináší

Předáním know‑how, které s klidným svědomím delegovat můžeme, se nám uvolní ruce pro zásadní strategické úkoly. A to je oblast, kde vám přineseme největší přidanou hodnotu. Z dlouhodobého pohledu vám také ušetříme peníze a zároveň předáme důležité vědomosti, které dál uplatníte.

„Chceme doručovat maximální přidanou hodnotu. Vzděláváním svých klientů tuto misi naplňujeme.“

Výhodu to má i pro nás. Když máte zájem se zlepšovat, naší práci dobře rozumíte a chápete její smysl, lépe se nám vzájemně spolupracuje. Navíc tím podpoříme vaši důvěru v naši práci. Díky tomu nás pouštíte dál do svého byznysu, který lépe poznáváme, a tím pádem nabízíme stále lepší řešení.

Dlouhodobé partnerství je ideální stav, kterého chceme se svými klienty dosáhnout. Proto o něm nejspíš budeme mluvit už od začátku spolupráce a připravovat vás na něj. Vyžaduje to důvěru i ochotu pracovat na zlepšení spolu s námi, ale přináší skvělé výsledky.

Pomůžeme vyrůst i vám

Ozvěte se a najdeme cestu, jak spolupracovat.

Pište na e-mail robin.janasek@proofreason.com
nebo se ozvětě přes LinkedIn

Robin Janásek

Head of Research & Design

Robin Janásek

Head of Research & Design