Všechny články

Robin Janásek

4. 8. 20234 min čtení

Obsah

Nástroje a metodyMarketingUživatelské testováníByznys

Jak otestovat byznysový nápad pomocí jednoduché landing page nebo microsite

Robin Janásek

4 min čtení

4. 8. 2023

Máte nápad na nový produkt nebo službu, chcete zacílit na jinou skupinu zákazníků, upravit obchodní model nebo založit nový byznys? Než se do změn pustíte, ověřte si, jakou šanci na úspěch váš nápad má. Efektivním způsobem je testování byznys nápadů pomocí landing page.

To nejdůležitější z článku:

 • Landing page pro testování podnikatelského nápadu obsahuje úderný a výstižný popis produktu, služby či projektu, a vede návštěvníky ke konkrétní akci (registraci, zadání e-mailu, objednání apod.).
 • Pomůže vám snadno, rychle a s nízkými náklady ověřit, zda o váš nápad bude mezi potenciálními klienty zájem.
 • Pro otestování nápadu ještě nemusíte produkt či službu vytvářet. Tím eliminujete riziko, že investujete do něčeho, o co vlastně není zájem.
 • Důležité je stanovit jasný cíl, kterého chcete testováním dosáhnout, a nastavit správné metriky i způsob vyhodnocení dat.

Landing page pro testování nápadů

Ověřování byznysových nápadů pomocí landing page nebo microsite spočívá v tom, že si vytvoříte jednoduchou webovou stránku, která váš potenciální produkt, službu nebo projekt představuje.

Důležité je, že vede uživatele ke konverzi, díky které vyhodnotíte jejich zájem. Landing page by měla mít vždy jeden konverzní cíl. Může sloužit k získání kontaktu na klienta nebo třeba otestování jeho zájmu o produkt nebo službu. Příkladem takového cíle může být formulář pro přihlášení do newsletteru, objednání produktu nebo stažení souboru (například reportu či studie) výměnou za e⁠-⁠mail.

Výhody testování pomocí landing page

Pokud potřebujete ověřit, že vaše hypotéza bude fungovat, a jde vám čistě o zhodnocení potenciálu, je standardní zákaznický výzkum zbytečně nákladný a náročný na provedení.

Vytvoření landing page je oproti tomu:

 • Snadnější – kromě realizace je i vyhodnocení jednodušší. Zajímají vás totiž především tvrdá data, jako je např. počet lidí, kteří vám nechají svůj e⁠-⁠mail, a tím vyjádří zájem.
 • Rychlejší – vytvořit landing page se dá zvládnout v řádů dnů. Výsledky potom získáte podle toho, jak rychle jste schopní dostat na landing page dostatek lidí z cílové skupiny.
 • Levnější – odpadá velká část režií spojená s realizací výzkumu. Stránku si zpracujete bez respondentů, následně vám stačí na ni přivést návštěvníky a poté vyhodnotit výsledky.
„Je to způsob, kterým tak rozsáhlou věc, jako je nový byznysový nápad, přetavit do malého testu. Pomocí něj zjistíte, zda má vůbec smysl do nápadu investovat.“

Testovat pomocí landing page můžete nápad, který máte teprve v hlavě či na papíře. Nemusíte vyrábět zkušební produkt, nastavovat službu, dělat cokoliv pro rozjezd nápadu. Tím pádem eliminujete riziko, že vložíte čas a peníze do něčeho, co pak nefunguje.

Velkou výhodou je i to, že pomocí landing page či microsite testujete skutečný zájem návštěvníků a jejich chování. Nedochází tedy ke kognitivním zkreslením, která mohou nastat u metod, které situaci pouze simulují.

„Pomocí landing page zjišťujete zájem lidí bez toho, aniž byste se jich na zájem ptali a na produkt či funkci je upozorňovali.“

Jak na ověřování nápadů pomocí landing page

Úspěšnost testování byznysových nápadů pomocí landing page závisí na více faktorech:

 • designu stránky,
 • kvalitě obsahu,
 • relevantnosti pro návštěvníky,
 • počtu návštěvníků přivedených na stránku,
 • správně stanoveném cíli.

Obecný postup, jak na ověření svých podnikatelských záměrů pomocí landing page, může být následující:

 1. Nejprve si ujasněte, co chcete návštěvníkům sdělit. Buďte srozumitelní a myslete na to, že méně je více – v první fázi potřebujete zjistit, zda vůbec mají o produkt či službu zájem, další detaily vás nezajímají.
 2. Rozmyslete si, jakou akci od návštěvníků budete požadovat. Landing page nebo microsite by měla mít jeden cíl.
 3. Zvolte vhodné technické řešení. Jednoduchou landing page vytvoříte pomocí šablony v redakčním systému vašeho webu, zakoupíte na specializované platformě, nebo si ji necháte vyrobit odborníky. Myslete na dobrý poměr ceny a výkonu – ve většině případů stavíte pouze testovací stránku, kterou poté zahodíte.
 4. V návrhu věnujte pozornost přehlednému rozvržení prvků a obsahu. Nezapomeňte na konverzní akci, pomocí které změříte zájem uživatelů. Vhodné je získávat také e⁠-⁠maily nebo jiný kontakt, abyste si začali budovat databázi potenciálních zájemců o vaše produkty či služby.
 5. Promyslete, jak budete data vyhodnocovat a nastavte správné metriky. Základ je nasazení Google Analytics, pomoct vám můžou heatmapy z Hotjaru.
 6. Zveřejněte landing page a propagujte ji, abyste na ni přivedli co nejvíce návštěvníků.
 7. Při vyhodnocování pozor na správnou interpretaci. Pokud jste si dobře zvolili cíl a správně vyhodnotili data, zjistíte, jaký je o váš nápad zájem a zda má smysl se do projektu pouštět.

Stáhněte si návod na vytvoření landing page

Pokud budete potřebovat s vaší landing page poradit, napište nám na info@proofreason.com.

Stáhnout návod v PDF

Metody pro testování zájmu o nové produkty a služby

Protože se testování pomocí landing page zpravidla využívá ve chvíli, kdy o nápadu teprve přemýšlíte, často se využívá metoda fake door test:

 1. Na landing page odprezentujete produkt či službu.
 2. Poté necháte návštěvníka projít jednoduchým nákupem nebo poptávkou, při které mimo jiné zadá i svůj e⁠-⁠mail.
 3. Po odeslání mu oznámíte, že produkt nebo služba zatím není k dispozici, ale že se ozvete hned, jakmile bude.
 4. Nabídnete jiný hodnotný obsah, který se návštěvníkovi může hodit.

Rychle a efektivně takto ověříte zájem zákazníků o nápad, aniž byste do jeho realizace předem investovali. Zároveň si budujete databázi potenciálních zákazníků. Riskujete ale, že falešná nabídka vzbudí negativní emoce. Ty se dají tlumit osobnější reakcí na zadaný e⁠-⁠mail, nebo ještě lépe nabídnutím něčeho, co zákazníkovi alespoň částečně pomůže. Mělo by to však být relevantní k produktu nebo službě, o kterou projevil zájem.

Ještě drzejší je 404 test, kdy návštěvníka vedete na stránku s chybovou hláškou, čímž se test stává ještě rychlejším a levnějším. Zpravidla ho však nedoporučujeme, jelikož:

 • vede k ještě negativnějším emocím,
 • je těžší ho vyhodnotit, protože měříte pouze proklikovost,
 • nemůžete se zájemci navázat kontakt, protože nesbíráte žádné kontakty. 

Na co si dát při testování pomocí landing page pozor

Hlavním limitem je, že neodhalíte motivace uživatelů, tedy proč mají o váš nápad zájem. Jde o kvantitativní metodu testování, takže pouze zjistíte, jaký podíl uživatelů zájem má. Proto je důležité zajistit dostatečnou návštěvnost landing page, abyste si výsledky byli jistější.

Vhodné je také testovat více verzí landing page a sledovat, zda některá z nich funguje lépe. Poslouží vám k tomu A/B testování nebo multivariační testování, kterým se budeme věnovat v některém z dalších článků. Místo drobných nuancí vyhodnocujte dopad větších rozdílů – například jestli má smysl komunikovat jiné výhody nebo produkt či službu prezentovat úplně jinak.

Nejdůležitější ale je stanovit jasný cíl, co chcete pomocí landing page testovat. V opačném případě lehce sklouznete k tomu, že na landing page a do jejího testování začnete přidávat další nápady, funkcionality a možnosti. Místo jednoduché landing page pak vlastně vytváříte celý web.

„Landing page nebo microsite s jasně definovaným cílem je pojistkou, že bude testování efektivní a vyplatí se vám. Soustřeďte se na primární zájem o produkt či službu. Na zkoumání dalších podrobností bude čas později.“

Jasný cíl vám pomůže i při interpretaci výsledků testování. Pokud nemáte nápad ještě úplně promyšlený a nevíte, co chcete testováním zjistit, pak je testování pomocí landing page zbytečné.

Ověříme, zda má váš byznys nápad potenciál

Najdeme vhodný způsob, jak nápad otestovat, a celým procesem vás provedeme. Stačí se ozvat.

Pište na e-mail robin.janasek@proofreason.com
nebo se ozvětě přes LinkedIn

Robin Janásek

Head of Research & Design

Robin Janásek

Head of Research & Design