Všechny články

Robin Janásek

21. 2. 20231 min čtení

Obsah

CROSdílení know-howUXE-commerce

Sekundární data pro e⁠-⁠commerce

Robin Janásek

1 min čtení

21. 2. 2023

O tom, kdy sekundární data pomáhají a na co si při jejich používání dát pozor, mluvil náš Head of Research & Design týmu Robin Janásek na Czech On⁠-⁠line Expo. V článku shrnujeme základní kvalitní zdroje sekundárních dat, ze kterých můžete pro e⁠-⁠commerce obor čerpat.

Baymard Institute

https://baymard.com/

Zaměřuje se především na e⁠-⁠shopy. Premium část s kompletními doporučeními je zpoplatněná, ale spoustu článků mají k dispozici zdarma a posílají také pravidelný newsletter, ve kterém prezentují vždy část doporučení z placené sekce. Zároveň dává předplatitelům k dispozici také vlastní nástroj pro audit webu.

Nielsen Norman Group

https://www.nngroup.com/

Zabývá se UX v obecné rovině. Pro e⁠-⁠shopy jsou zajímavé především větší studie, které jednou za čas vydávají. Celou jednu sekci těchto studií věnují e⁠-⁠commerce oboru.

Econsultancy

https://econsultancy.com/

Řeší celkový pohled na e⁠-⁠commerce a je také více zaměřená na marketing. Za zmínku stojí jejich databáze případových studií, které mohou sloužit jako odrazový můstek pro specifičtější problémy.

GoodUI

https://goodui.org/

Agreguje A/B testy reálných webů, včetně e⁠-⁠shopů. Data je potřeba brát s rezervou, protože nepopisuje metodiku a kontext jednotlivých experimentů podrobněji. Vhodné jako inspirace nebo doplňující zdroj.

UserTesting

https://www.usertesting.com/resource⁠-⁠library/collections/ecommerce

Mají širší záběr, takže je potřeba pátrat hlouběji. Zajímavé jsou především rozsáhlejší reporty, které vydávají na základě vlastních testování. Články jdou více po povrchu a nabízí tak spíš úvodní orientaci v oboru, než konkrétní doporučení.

Shopify UX Blog

https://ux.shopify.com/

Jsou aktivní, ale velká část obsahu je věnována prezentaci Shopify jako platformy. Dají se tu ale najít také konkrétní případové studie, jen je potřeba hledat.

UX Collective a UX Planet

https://uxdesign.cc/

https://uxplanet.org/ 

Rozsáhlejší blogy, které se zaměřují na UX obecně. Kvalita může kolísat, ale opět se tu dají najít specifičtější případové studie. Oba zdroje jsou vhodné pro designery, bez větší znalosti UX je těžké vyhodnotit kvalitu konkrétních článků.

Nick Babich

https://medium.com/@101 

Produktový designer, který zároveň pracuje jako editor pro výše zmíněný UX Planet. Aktuálně se zaměřuje více na AI, ale historicky psal hodně i o e⁠-⁠shopech. Má zpravidla kratší, velmi konkrétní články, které až na výjimku drží kvalitu poměrně vysoko.

Ondřej Ilinčev

https://www.ilincev.com/category/e⁠-⁠shop

Zaměřuje se na CRO obecně, jeho články jsou konkrétní a k věci. Dají se z nich vzít jak obecně platná pravidla, tak velmi konkrétní doporučení vycházející přímo z jeho práce.

Chcete poradit s nastartováním rozvoje vašeho e-shopu, nebo se podělit o váš zdroj sekundárních dat?

Ozvěte se přímo Robinovi. S rozvojem vám pomůžeme a nové zdroje rádi doplníme.

Pište na e-mail robin.janasek@proofreason.com
nebo se ozvětě přes LinkedIn

Robin Janásek

Head of Research & Design

Robin Janásek

Head of Research & Design